/

Eesti Allergialiit

Eesti Allergialiit tegutseb 1996. aastast mittetulundusliku katusorganisatsioonina, mille põhiülesandeks on patsientide elukvaliteedi parandamine Eesti Vabariigis, organiseerides selleks patsientide õpetust erinevatel tasanditel. Osaleda meditsiinipersonali allergiaalaste teadmiste täiendamisel. Eesti Allergialiitu kuulub 5 piirkondlikku organisatsiooni. Eesti Allergialiit teeb koostööd sarnaste tegevussuundadega liitudega Eestis ning teistes riikides.

Allergialiit on oma südameasjaks võtnud allergiahaigetega seonduva töö kordineerimise

olla allergiahaigetega tehtava töö koordinaatoriks Eesti Vabariigis;
eesmärgi saavutamiseks teeb Eesti Allergialiit koostööd teiste vabariigi organisatsioonidega ja ettevõtetega ning Eesti Puuetega Inimeste Kojaga.

9013

0

Jaga

Lisainfo

+372 506 9896
info@allergialiit.ee
www.allergialiit.ee

Ravi 27, Tallinn

Sarnased stendid

Vaata teisi messisaale

ROHKEM

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above.