1 Koerahaldjas Mia

Koerahaldjas Mia

Leiad meid stendist - E-34

Koerhaldjas Mia on läbi aastate toonud lastele rõõmu nii Mia jõulumaal kui Mia jõulumuusikalis ja lastefestivalil. Meie üritustele on saanud tasuta sisse vähemate võimalustega ning vähemkindlustatud lapsed, lapsed suurtest peredest ning lapsed, kel on erivajadused. Täna oleme loomas lastehoidu, kuhu saaksid oma lapsi tuua ka need pered, kellel puudub tugivõrgustik või rahaline võimalus hoidja saamiseks, aga tööle on vaja minna varem, kui riiklik lasteaed seda võimaldab.

Meie eesmärgiks on hoolivam maailm. Me usume, et iga inimene on tähtis ja oluline ja kõigil peaksid olema võrdsed võimalused nii süüa, riideid kanda, käia teatris, jõulumaal kui ka tööl enne lapse pooleteise aastaseks saamist. Ühised elamused ja võrdsed võimalused on need, mis liidavad perekonna ja teevad selle tugevaks.

Me tahame kaotada ära sildid – vaene, rikas, puudega, puudeta. Just seetõttu ei tee me midagi ühegi “sildiga” sihtgrupile vaid toome kõik inimesed ühe katuse alla, nii nagu see ongi normaalne. Ei pea me ratastoole ega pimedaid peitma, ei pea me tegema ka nägu, et majanduslikku kitsikust pole olemas. Tahame, et kõik need inimesed tunneksid end võrdsena. Toome nad kokku nendega, kellel “silte” pole ja ühisest tegemisest sünnibki hoolivam maailm!

7280

0

Jaga

Mia lastehoid


Lastehoiu ruumid asuvad Kose vallas, Ravila mnt 12 ja need oleme saanud vallalt tasuta kasutada. Rahastuse ruumide remondiks ja sisustamiseks oleme saanud Kodaniku Ühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK). Puudu on veel omaosalus ja vähekindlustatud perede lastele mõeldud kohtade kohamaks, mida soovimegi loosiratta tulust katta.

Lastehoiu loomist saad toetada, kui tuled keerutad meie loosiratast Laps ja Pere messil. Iga loos võidab ja üks tõmme maksab 3 eurot. Koha peal olemas ka kaardimakse võimalus.

Täname toetajaid!

Koostööpartnerid

Me täname kõiki koostööpartnereid, kes on meid ja meie tegemisi aja jooksul toetanud!

Lisaks oleme alati avatud uutele koostööpakkumistele!

Koerahaldjasmia.eu

Lisainfo

+372 5814 1417
kadi@joulumaa.ee
www.koerhaldjasmia.eu

Ravila mnt 12, Kose

Sarnased stendid

Vaata teisi messisaale

ROHKEM

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above or leave us a quick Facebook message using the button below.