/

Politsei - ja Piirivalveamet

Politsei- ja Piirivalveamet - koostöös loome turvalisust

Politsei- ja Piirivalveametis töötab Eesti riigi siseturvalisuse nimel üle 5000 inimese. Nii on tegemist Eesti suurima riigiasutusega.
Politsei- ja Piirivalveameti põhiülesanneteks on Euroopa välispiiri tagamine, kodakondsuse määratlemine ja dokumentide väljastamine, turvalisus ja avalik kord riigi sees ning kuritegude menetlemine ja ennetamine.

Oma põhimõtetelt on politsei teenindav organisatsioon ja selle peamiseks ülesandeks teha kõik, et õiguskuulekal inimesel oleks Eestis võimalikult turvaline. Selle nimel tehakse aktiivselt koostööd partnerorganisatsioonidega nii riigiasutuste seas kui era- ja mittetulundussektoris. Põhiväärtused, millest lähtutakse, on avatus, inimlikkus ja tarkus.

Politsei kliendiinfo telefon on 612 3000 ja

hädaabinumber 112.

12424

0

Jaga

Politse ja Piirivalveamet õpetab

Lisainfo

+372 6 12 4530
liisa.paavel@politsei.ee
www.politsei.ee

Rahumäe tee 6/1, Tallinn

Sarnased stendid

Vaata teisi messisaale

ROHKEM

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above or leave us a quick Facebook message using the button below.