/

  • Turvatöötaja, tase 3 baasõpe 72 ak.t
  • Turvajuht, tase 5 baasõpe 112 ak.t
  • Turvasüsteemide tehnik, tase 4 infoseminar ja praktikum 24 ak.t
  • Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 infoseminar 32 ak.t
  • Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 infoseminar 32 ak.t
  • Vetelpääste, tase 3 baasõpe 32 ak.t

Kutseeksamite ajakava

Põhiõppele järgnevate kutseeksamite ajakava on leitav ETEL kodulehel www.etel.ee/kalender.

ROHKEM

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above.