Purustaja OÜ

Purustaja OÜ on turuliider suurte ja/või keeruliste lammutamisobjektide osas, mis nõuavad hoolikat planeerimist, detailset lammutamisprojekti, piisavat masinavõimsust tööde läbiviimiseks ning parimaid ekskavaatorijuhte.

Aastate jooksul läbiviidud kõrghoonete, suurte tööstuskomplekside ning linnade peamagistraalide ääres paiknevate hoonete lammutamine on andnud meile referentsportfelli, mis kõneleb iseenda eest. Need n-ö visiitkaardid on elust enesest, vastutusrikkad ning klientide kõrgendatud nõudmisi arvesse võtnud teostatud lammutamistööd.

Purustaja OÜ on lammutanud:

 • Tartu vana kaubamaja
 • Park hotell Tallinnas
 • Luunja keskkooli internaadihoone
 • Dvigateli tööstushoone Ülemistel
 • Rakvere haigla endine peakorpus
 • Parjamäe jalgpallihall Helsingis
 • ja mitmeid muid amortiseerunud hooneid Eestis ning lähiriikides

28k

0

Jaga

Lammutustööd

Suurehitiste lammutamine
Suurehitiste – tehaste, laohoonete, kõrgete korterelamute jms– lammutamine kätkeb endas võimsate tehnikaüksuste, inimtööjõu ja tehnoloogia oskuslikku kombineerimist. Siin põimub suurte jäätmemahtude läbitöötlemine, kõrgendatud tööturvalisuse riskide, logistika ning pingelise töögraafiku juhtimine. Purustaja OÜ omab nendele nõudmistele vastavat masinaparki, aastatega kogenud tööjõudu ning valmisolekut.

Väikehoonete ja –rajatiste lammutamine
Väikehoonete (eramud, kõrvalhooned, 1- ja -2 korruselised ärihooned jmt) lammutamine ei nõua küll ülemäära võimsaid ehitusmasinaid, kuid sobivate töövõtete ja tehnoloogia kombineerimine on siingi kohal oluline.
Juhul, kui ümbritsevad olud ei luba lammutustööde teostamist roomikekskavaatoritega, on Purustaja OÜ valmis neid läbi viima ratasalustel ehitusmasinatega.

Siselammutus
Purustaja OÜ teostab siselammutust nii omaette töölõiguna kui ettevalmistava etapina täislammutuse raames.
Renoveeritavate hoonete puhul on siselammutus omaette töölõiguks, mille käigus eemaldatakse näiteks

 • ebavajalikud vaheseinad,
 • kulunud viimistlusmaterjalid,
 • amortiseerunud kommunikatsioonid (juhtmed, torud, küttesüsteemid),
 • väljavahetamisele minevad uksed ja aknad.

Asbestitööd
Asbest on ehitusmaterjal, mille ohtlikkust sellega kokkupuutuvatele inimestele on nii Eestis kui paljudes teistes arenevates maades alahinnatud. Kuni 1980ndate aastateni olid asbesti sisaldavad materjalid üsna levinud, mistõttu asbestitööde vajadus esineb väga paljude ehitiste lammutamisel. Purustaja OÜ kaasab selleks oma objektidele vastava ettevalmistuse ja varustusega partnerid.

Lammutuse eelsed ja järgsed tööd

Lammutamisalane nõustamine ja konsultatsioon
Nõustamise raames mõtleme läbi ja teeme omad ettepanekud planeeritava tegevuse osas. Muuhulgas tähendab see ka sobiva tehnoloogia ja töövõtete valikut, jäätmekäitluse erinevate variantide kaalumist ning tööde teostamise aja soovitamist.

Lammutusprojekti koostamine
Vastavalt Eestis kehtivale ehitusseadusele vajab igasugune ehitustegevus, millena on defineeritud ka hoonete ja rajatiste lammutamine, ehitusprojekti alusel väljastatud ehitusluba.

Jäätmekäitlus
Lisaks ehituskonstruktsioonide oskuslikule demonteerimisele kätkeb iga lammutustöö endas ka ehitusjäätmete sobivat käitlemist, mis kannab nii keskkonnasõbralikkuse kui madalamate kuludega seotud hüvesid.

Lammutusprahi äravedu
Lammutamistööde käigus tekkinud ehitusjäätmed sorteeritakse Purustaja OÜ poolt ning teisaldatakse ehitusplatsilt. Väiksemate mahtude ja objektide puhul toimub see teisaldatavate multilift-vahetuskastidega, suuremate koguste korral veetakse kivimaterjal minema raskeveokitega.

Ehitusplatsi korrastamine
Hoonete lammutamise järgselt tuleb ehitusplats tellijale üle anda korrastatud kujul. Ehitusplatsi korrastamise käigus tasandatakse ja vajadusel täidetakse maapind, kaetakse killustikuga või tehakse vajalikud haljastustööd.

Intervjuu Siim Suviorg

Intervjuu käigus arutletakse järgmistel teemadel:

Väljakutsed lammutuses

Lammutuse planeerimine

Probleemid/üllatused lammutuses

Ehitusmaterjalide taaskasutus

Kas lammutada või renoveerida?

Lõhkamine

Purustaja OÜ

Vaata rohkem

Online presentatsioonid ja veebinarid

Heade mõtete saal on kohtumispaik kõigile, kes soovivad võtta endale aega inspireerivate ideede kogumiseks.

Siia kogume kokku Kodumess 2018 valdkondade kõige targemad õpetussõnad ja juhendid, mida iga külastaja mugavalt videovahendusel jälgida saab.

Tänapäeva infoühiskonnas on väga laialt levinud praktika internetist sobilikke õpetusi ja nõuandeid sisaldavaid videoid otsida ja jälgida....

Vaata rohkem
Veebikonverents BuildIT

Buildit2019

BuildIT on meeleolukas üritus kõikidele ehitushuvilistele. Üritus on suunatud kõikidele ehitushuvilistele, ehitusvaldkonna tudengitele, ehitusinseneridele ja edukatele ehitusettevõtetele. Ürituse raames on kõigil võimalik koguda uusi kontakt ning tutvuda uute suunadega ehitusvaldkonnas.

BuildIT programm üles ehitatud informatiivsest konverentsist mille teemad varieeruvad erinevatel hooaegadel....

Vaata rohkem
WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu