Põlevkivikeemia arendamisest turustamiseni – väljakutsed, millest ei räägita

"Põlevkivikeemia arendamisest turustamiseni – väljakutsed, millest ei räägita"
Kitty Teimann, Viru Keemia Grupp AS kemikaaliohutuse projektijuht, Eesti
 

Kitty Teimanni tutvustus:

Kitty Teimann on kemikaaliohutuse alal töötanud 17 aastat koolitaja ja konsultandina ning spetsialisti ja juhina keemiatööstusettevõttes.

Kitty omab kogemusi kemikaalide registreerimises ja ohtlikkuse hindamises, ohutusdokumentatsiooni koostamises, kemikaaliohutust puudutavate nõuete rakendamises tööstusettevõtetes, jms. Ta on juhtinud mitmeid rahvusvahelisi kemikaaliohutuse projekte ning osalenud kemikaaliohutust käsitlevate juhendite ning käsiraamatute väljatöötamises.

Aastast 2012. töötab Viru Keemia Grupis kemikaalide ohutuse projektijuhina.

Kitty eesvedamisel sai VKG viis aastat kestnud registreerimisprotsessi tulemusel õiguse müüa alates juulist USA turul ainulaadset põlevkivikeemia toodet Honeyol™, mida kasutatakse näiteks rehvi- ja nahatööstuses.

3k

0

Jaga

Viru Keemia Grupp AS kemikaaliohutuse projektijuht | Kitty Teimann

Põlvekivikeemia arendamisest turustamiseni - väljakutsed, millest ei räägita
  
 

 

PDF

 

Ettekanded 13. november

Põlevkivi Kompetentsikeskus korraldab igal aastal Ida-Virumaal põlevkivikonverentse, et tuua kokku erinevaid osapooli - teadlasi, ettevõtjaid, poliitikakujundajaid, omavalitsuste esindajaid, insenere jt, et arutada ühiselt põlevkivisektori aktuaalsetel teemadel.

Põlevkivitööstus oma taristu, teadmiste ja inimestega seisab vastastikku muutustega. Kutsume aru pidama, kuidas targalt edasi tegutseda.

Konverents...

Vaata rohkem
SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest