Kuidas vältida vigu veebikursuse loomisel?

Kui te olete mõelnud oma veebikursuse loomisele, siis kindlasti on teil tekkinud mitmeid teemakohaseid küsimusi, nagu näiteks millest alustada, kuidas vältida vigu, kuidas teha kursus huvitavaks, kasumlikuks jms.  
Loomulikult on olemas palju erinevaid vastavasisulisi materjale, kust leiate nõuandeid, soovitusi ja konkreetseid näiteid ning nippe praktilisest elust, kuid üldjuhul jõuavad kõik leitud õpetused alljärgnevalt kirjeldatavate põhimõteteni. 

Selgitage kursuse ülesehitust

Et teie auditoorium uut teavet kergemini ja paremini mõistaks ning omaks võtaks, tuleb esmalt tutvustada kursuse ülesehitust. Siinkohal selgitage, et kuidas on koolituse iga etapp kursuse lõpptulemusega seotud, tehke iga teema juures kokkuvõte ning andke ülevaade, milliseid teemasid te oma veebikursuse käigus veel puudutate. Korrake üle oma veebikursuse põhimõisteid ja võtmesõnad ning veenduge, et publik oleks teiega n.ö samal lainel. 

Kinnistage materjal

Meenutage oma kooliaastaid, kuidas pärast õpetaja juttu tundus kõik selge olevat, aga tema teemakohastele küsimustele ometi keegi ei vastanud.  
Selleks, et värskelt pakutud teoreetiline teave ka reaalselt adressaadi jaoks mõistetavaks muutuks, tuleb seda kinnistada praktiliste tegevuste kaudu. Tooge vastavasisulisi näiteid ja analüüsige neid vaadeldavast materjalist lähtudes, andke auditooriumile võimalus analoogse probleemi lahendamiseks. Muutke probleemi konteksti, et kursusel osalejad saaksid värskete teoreetiliste teadmiste abiga ise lahendusi leida. Mida rohkem erinevaid situatsioone praktilistes ülesannetes rakendatakse, seda tõenäolisemalt uued teoreetilised teadmised omandatakse. 

Otsige näiteid

Teooria tundmine on hea, kuid kõige huvitavam on siiski selle rakendamine. Paluge auditooriumil mõelda, kus uusi teadmisi võiks vaja minna ja kuidas neist oleks abi konkreetsetes olukordades. Mõistmine, et uued teadmised võivad päriselus ka reaalselt toimida, tekitab inimestes rahulolutunde. 

Kasutage kontrollülesanded

Testid ja kontrollülesanded on iga veebikursuse lahutamatu osa: ühelt poolt selgitate te nende abil välja, kuidas materjal on omandatud, teisalt saate ülevaate oma kursuse raskematest osadest ja arusaamatuks jäänud teemadest. Testides kasutage küsimusi erinevate teemade kohta: nii saavad kursusel osalejad ise vajaliku teabe välja valida ja koostada endale sobiva struktuuri. Ülesannete lahendamisel ei peaks lähtuma ainult teoreetilistest teadmistest, vaid tuleb jõuda ka sisulise analüüsini.

Pakkuge praktilisi ülesandeid

Ühegi kursuse eesmärgiks ei ole uue materjali päheõppimine! Pakkuge juhtumipõhiseid ülesandeid, et kursusel osalejad saaksid vaadeldava probleemi algusest lõpuni iseseisvalt lahendada. Nagu näitab praktika, jääb kõige paremini meelde see, mis õppeprotsessis raskusi põhjustas. Õpitu veelkordseks kinnistamiseks vaadake üle ka praktiliste ülesannete lahendamisel tehtud vead. 

Tagasiside

Oma kursusel osalejate kaudu saate te suurepäraselt hinnata teie poolt pakutud sisu kvaliteeti ja selle esitamise viisi sobivust. Kogudes tagasisidet, on teil võimalus keerulised ja arusaamatuks jäänud teemad ning momendid uuesti läbi töötada, samuti teate, millele edaspidi rohkem tähelepanu pöörata. 

Sarnased

SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu