/

Online messide tugevused

Tugevatekülgedena saab välja tuua:

 • online näituse kaudu kontaktide otsimine annab äri ajamisel olulise eelise riigiüleste seadusandlike, majanduslike eripärade ja poliitiliste riskifaktorite vältimiseks. Ohtu kaotada teises riigis seadusandlike või poliitiliste muudatuste tõttu oma ettevõtte vara on sellise keskkonna kaudu võimalik vähendada.

 • online mess on kättesaadav igal ajahetkel. Sarnaselt tavamessile on e-näitusel võimalik suhelda müügiesindajaga. Kuid erinevalt tavamessist, kus müügiesindajate võime mitme tarbijaga vestlusi pidada on piiratud, on online-suhtluses võimalik suhelda korraga paljude klientidega. Online keskkonda jäetud teated ei lähe kaduma ka siis kui eksponent „puhkab“. Internetinäitusel on võimalik kõikide huvliste või isegi anonüümsete kasutajatega hiljem kontakti võtta järelmüügi ja suhtluse alustamiseks.

 • Online-messi kontaktide arv on tänu interneti globaalsusele ja vahemaade puudumisele oluliselt suurem kui offline näitusel. Külastajad saavad näitusel osaleda neile sobival ajal ja neile sobivast kohast. Näitusele tulevad ka inimesed, kes tavanäitustel ei käi. Lisaks rahvusvaheline messipublik, kellele Eesti messiturg ei paku huvi. Välismaised kliendid leiavad kiirelt tee näituseboksi, mida nad offline näituse puhul sageli ei tee. Võimalus saada rohkem kliente välismaalt. Reaalne võimalus luua ärikontakte, luua ekspordi sidemed.

 • online-messi külastavad potentsiaalsed kliendid, kes on valdavalt kõrge huvi ja ostusooviga ning kuuluvad aktiivsesse internetikasutajate põlvkonda. Interneti keskkonnas liikuv inimene on sageli kõige aktiivsem osa elanikkonnast ja on seega sobiv sihtrühm igas riigis;

 • messikülastajad on avatud, valmis looma kontakte, vastu võtma pakutavat infot ja kavandama koostööd – nad on messil vabatahtlikult;

 • ülespandud virtuaalne näituseboks saab asendada ka puuduvat kodulehte. Online-messil edastatava kontsentreeritud ja haarava visuaalse info kaudu tekivad messikülastajal meeldejäävad muljed, kogemused ja elamused, mis aitavad tal paremini mäletada ettevõtteid ning nende tooteid ja teenuseid ja vajadusel suunata külastajaid ka edasi ettevõtte koduelehele. Tasub tähele panna, et interneti virtuaalsete ruutmeetrite arv ei ole piiratud;

 • online-mess võimaldab turuülevaadete ja artiklite kaudu anda kontsentreeritud pildi majandusharu turusituatsioonist erinevates riikides;

 • online-mess aitab suurendada ja parandada turu läbipaistvust ja lihtsustab külastajatel otsuste langetamist, kuna info on kõigile avalik;

 • online-messil saab hõlpsasti võrrelda tooteid ja lepingu tingimusi ning nende üle kiiresti tingida ja enne allkirjastamist arutleda;

 • online kekskonnas on võimalik teostada mitte ainult brändi reklaami, vaid ka müüa oma kaupa otse lõpptarbijale ja otsida edasimüüjaid ja otsida ärikontakte, külastada ja vaadelda konkurente erinevatest riikidest. Online-mess aitab leida uusi müügivõimalusi ja kontakte ning siseneda uutele turgudele kergelt ning riskivabalt;

 • messipakkumised ja messihinnad on olemas mõlemal messil, kuid eripakkumine internetis on igal hetkel revideeritav – kui mõni kaup ei müü on võimalik korrigeerida hinda, allahindlusprotsenti või tingimusi. Eksponendi reageering on väga paindlik ja kiire.

 • online-messil osalejate vahel toimuv infovahetus säilub digitaalselt ja seda on võimalik korduvalt uuesti analüüsida;

 • online-mess on kõige neutraalsem ja ohutum „kohtumispaik“;

 • online-mess „tasandab“ organisatsioonide suuruse, käibe või tootmismahu ja loob väiksematele samaväärsed võimalused esitluseks ning tähelepanuks – stendi suurusel puudub domineeriv tähendus ja edukaks esinemiseks on olulised pigem meeskonna aktiivsus ja loomingulisus ning oskus köita külastajate tähelepanu.

 • Turunduslik mõõtühik CPT (tuhande kontakti maksumus) on oluliselt madalam ja kontaktid on kvaliteetsemad. Ei ole vajadust raisata oma töötajate aega klientuurile, kes ei ole tegelikult valmis ostma toodet või teenust.

514

0

Jaga

Vaata rohkem

ME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest.

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest.