AS Eesti Raudtee

Pidevas liikumises

Eesti Raudtee visioon on saada regiooni kõige kaasaegsemaks raudteetaristu-ettevõtjaks. Selle realiseerimiseks on tarvilik raudteevaldkonna pidev arendamine. Uudsete lahenduste väljatöötamiseks tehakse koostööd paljude ettevõtete, haridusasutuste ja teaduskeskustega. Ettevõte on muutumas aina nüüdisaegsemaks IT-valdkonna teenuste integreerimisel ja üha rohkem kasutatakse tarkvaralisi võimalusi nii põhi- kui ka tugiprotsessides.

Kuna oleme põnevas uuenduste protsessis, siis ootame endaga liituma nutikaid, entusiastlikke ja teotahtelisi inimesi, kellele pakume võimalust saada osa professionaalsest meeskonnast ja Eestile olulise tähtsusega projektidest ning raudteetaristu arendamisest. Oma töötajatele pakume lisaks põhiapalgale motiveerivat tulemuspalka, lisapuhkepäevi, meeskonnaüritusi, toetusi, koolitusi ja soodustame sportimist.

loosimine

osalen

2k

0

Jaga

image.png

Ettevõte on oma töötajate nägu

Ettevõte on oma töötajate nägu, oleme uhked, et me kanname samu põhiväärtused, mis meile kõigile olulised on ja millest lähtume oma töö tegemisel:

Koostöö. Peame oluliseks töötajate omavahelist avatud suhtlust, kolleegidega arvestamist ja probleemide ühist lahendamist. Samuti peame oluliseks head koostööd ettevõtte väliste partneritega.

Ausus. Eesti Raudtee puhul on tegemist riigi äriühinguga. Meie töötajad on oma otsustes ja tegudes vastutustundlikud ja läbipaistvad.

Uuendusmeelsus. Eesti Raudteedel on 151 aastat ajalugu, kuid konkurentsivõime hoidmiseks tänapäeva maailmas tuleb ajaga kaasas käia ning oma protsesse uuendada. Kindlasti on võimalik olla senisest innovaatilisem ning viia ettevõtet edasi uuendusmeelsete otsuste abil.

Professionaalsus. Sellest väärtusest lähtutakse töötajate koolitamisel ja arendamise. Läbi professionaalsuse tõstmise on töötajatel võimalik end ettevõttes arendada ning mõjutada seeläbi ka ettevõtte majandustulemusi. Töötajad kannavad endas nn raudtee tarkust ning on oma valdkonna tippspetsialistid.

Eesti Raudtee töötajad leiavad et nende töö pakub jätkuvalt arenguvõimalusi, mis viitab ka kõrgele pühendumuse hinnangule 2020.aastal läbiviidud töötajate pühendumuse ja rahulolu uuringus. Uuringus osalenutest 82% soovitab Eesti Raudteed tööandjana.

Eesti Raudteest lähemalt

Eesti Raudtee taristu moodustab valdava osa Eesti Vabariigi avalikust raudteevõrgust. Me arendame ja hoiame korras 1214km raudteed, 61 jaama ja 129 reisijate ooteplatvormi See on tuiksoon, mis mõjutab elu ja ettevõtluse arengut. Läbi oma tegevuse aitame luua võimalused inimeste ja kaupade liikuvusele, tööhõivele ja keskkonnasäästlikule transpordile. Meie ajalugu ulatub rohkem kui 150 aasta taha, kuid meie pilk on suunatud tulevikku.

Meie ettevõttes töötab ligi 700 inimest üle Eesti, meeste ja naiste osakaal jaguneb peaaegu võrdselt. Pakume nii töö- kui praktikakogemust väga paljudes valdkondades, meie juures töötavad nii mehhatroonika, ehituse, automaatika, IT, energeetika, telekommunikatsiooni kui ka paljude teiste valdkondade eksperdid. 
Meie töötajad on järjest enam keskkonnateadlikud ning soovivad ise veelgi rohkem keskkonnahoidu panustada. 2020. aastal saavutasime rohelise kontori tiitli. Aastast 2018. oleme Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liikmed ja omame kuldmärgist vastutustundliku ettevõtluse arendamise eest. Eesti Raudtee töötajate hulgas on erineva taustaga, eri rahvusest ja kultuuriruumist inimesi. Töötaja päritolust olenemata tunnustame kõikide töötajate võrdseid õigusi, kohustusi ja võimalusi töösuhtes, hariduse omandamisel ja ühiskondlikus tegevuses osalemisel.
Oleme avatud ettevõte ja noored on oodatud külaskäikudele, töövarjupäevadele, praktikale. Praktika taotlusi võtame vastu aasta ringselt, praktika aja ja koha lepime kokku. Kandideeri läbi kodulehe www.evr.ee/tuletoole või kirjuta meile: personal@evr.ee.

Pakkumised

SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu