Loomapäästegrupp MTÜ

Kui soovid aidata endast nõrgemaid valust vabaks, oled õiges kohas.

Sa pole rahul Eesti riigi suhtumisega loomadesse või oled märganud meie töös puudujääke? Sul on mõtteid kuidas paremini loomade heaolu tagada ja nende väärkohtlemist vähendada! Sa tahad läbi viia mõnda projekti, mis vähendaks loomade kannatusi ja parandaks nende elujärge? Realiseerime need ideed üheskoos. 

Otsime erinevate oskustega vabatahtlikke enda tiimi. Mõned tööpostid, mida otsime täita on: sotsiaalmeedia turundaja, graafiline disainer, videograaf/editor, tõlkijaid jms. Otsime selliseid inimesi, kes tunnevad, et nad saavad panustada meie töösse ja viia meid edasi.

Loomapäästegrupi põhieesmärgiks on õnnetustesse sattunud ja/või erakorralist veterinaarset abi vajavatele loomadele-lindudele kiire transpordi ja ravi tagamine. Loomapäästegrupp tegutseb vabatahtlikkuse alusel, sõltub annetustest ning see seab meie võimekusele väga kindlad piirid. 

Eesmärgid:

  • Hädasolevate ja abivajavate loomade-lindude abistamine ning ravi organiseerimine.
  • Liiklusõnnetustes vigastatud loomade ja lindudega seotud väljakutsetele reageerimine ja ravi tagamine.
  • Elanikkonnalt loomade kohta saabunud kaebuste lahendamine.
  • Väärkoheldud loomade rehabiliteerimine ja uute kodude leidmine.

Põhimõtted:

  • Loomade heaolu tuleb tagada sõltumata sellest, kas ta on inimesele kasulik või mitte.
  • Loomapidajal on kindel ja selge kohustus hoolitseda võetud looma eest.
  • Õhtki looma ei tohi mõjuva põhjuseta tappa ega allutada inimese julmale kohtlemisele.
  • Ei tolereeri metsloomade püüdmist ja tapmist meelelahutuslikel eesmärkidel ning taolised tegevused tuleb keelustada.
  • Oleme vastu tervete ja elusõuliste loomade eutaneerimisele ega tee koostööd seda praktiseerivate kliinikute ja loomaarstidega.
  • Soovime teadvustada Eesti inimesi loomadega seotud teemades.

331

0

Jaga

Loomapäästegrupi fookus

Mis on loomapäästegrupi fookuseks? 

Mõningaid visuaale

SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu