Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Amet kogu eluks!

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise ja heaolu valdkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool. Kõrgkooli missioon on koolitada innovaatiliselt ja kriitiliselt mõtlevaid tehnoloogiliste pädevustega tervisevaldkonna töötajaid. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on võimalik õppida seitsmel kutseõppe, kaheksal rakenduskõrghariduse ja ühel magistriõppe õppekaval. Lisaks sellele pakub kõrgkool erinevaid täienduskoolitusi ja kursusi nii tervishoiuharidusega kui ka tervishoiuhariduseta spetsialistidele. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool peab oluliseks pakkuda ühiskonnale vajalikke teenuseid - sellest tulenevalt pakub kõrgkool lähtuvalt oma kompetentsist avalikkusele suunatud tegevusi kõikidele vanusegruppidele. Kõrgkoolil on struktuuriüksus Kohtla-Järvel ning õppetöö toimub ka teistes regionaalsetes üksustes (nt Pärnus, Kuressaares jm).

629

0

Jaga

Amet kogu eluks Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist!

Tervis on elanikkonna alustala ja üha enam tunneme kui oluline on, et jätkuks piisavalt spetsialiste, kes oskaks vajadusel meie tervise ja tervenemise eest hoolitseda. Tervishoid jääb meiega alatiseks ja tervishoiualase õppekava lõpetanuna kindlustad endale töökoha kogu eluks! 

Kes on oodatud õppima? 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli on eelkõige oodatud õppima igas vanuses noormehed, neiud, mehed ja naised, kellel on vähemalt keskharidus. Pea meeles, et meie juures õppimiseks pole iial liiga hilja ning võid kandideerida ka aastaid pärast gümnaasiumi või mõne teise kõrgkooli lõpetamist! Lisaks sellele on kandideerides oluline kõrge õpimotivatsioon ja kindel soov pärast lõpetamist panustada tervishoiusüsteemi toimimisse töötades tervishoiu valdkonnas üle Eesti.

Kuidas toimub vastuvõtt? 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on võimalik õppida seitsmel kutseõppe, kaheksal rakenduskõrghariduse ja ühel magistriõppe õppekaval. Vastuvõtul ei arvestata gümnaasiumi riigieksamite tulemusi. Arvestatakse kandideerijate gümnaasiumi lõputunnistuse teatud ainete keskmist hinnet ning lisaks sellele vastuvõtutesti/katse ja vastuvõtuvestluse tulemusi, millede käigus hinnatakse näiteks kandidaadi funktsionaalset lugemisoskust, õigekirjaoskust, kutsemotivatsiooni, valmisolekut õppetööks ja suhtlemisoskust. Samuti annab vastuvõtul lisapunkte gümnaasiumiastme õpilastele mõeldud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli valikkursuste läbimine. Soovitame iga õppekava vastuvõtutingimustega eraldi tutvuda meie kodulehel. 

Järgmine vastuvõtt toimub rakenduskõrgharidus- ja magistriõppesse 13. - 30. juuni 2022 ning kutseõppesse 18. juuli - 4. august 2022. 
Tutvu vastuvõtuga. 

Lisaks soovitame osaleda ka kandideerimiseks ettevalmistavatel kursustel ja infotundides.

Kuidas toimub õppimine? 

Tervisevaldkonna spetsialistiks õppimine käib suures mahus läbi erinevate praktiliste tegevuste. Praktikumideks on Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis olemas kõrgtehnoloogiline simulatsioonikeskus, mis võimaldab õppuritel läbi mängida ja analüüsida erinevaid elulisi situatsioone. See kõik muudab tervisevaldkonna spetsialistiks õppimise tohutult kasulikuks ja põnevaks! Lisaks sellele on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kõik õppekavad rahvusvahelistunud, seega on meie õppuritel suurepärane võimalus sooritada praktikat ka välismaal. Iga õppekava õppetöö korraldusega on võimalik tutvuda meie kodulehel, valides õppekava alammenüüs “õppekavad ja õppekava nõukogu”. 

Kui sul on küsimusi, siis kirjuta meile julgelt Facebookis!

SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu