TalTech Virumaa kolledž

TalTech Virumaa kolledž on Kohtla-Järvel asuv regionaalne akadeemiline õppeasutus. Virumaa kolledžis saab õppida rakenduskõrgharidusõppe 3 erialal ja magistriõppe 2 erialal päeva- ja sessioonõppe vormis. Lõpetajad saavad TalTech diplomi ja õiguse jätkata õpinguid TalTechis või mistahes teise ülikooli magistriõppes/doktoriõppes.

Pakume ka  täienduskoolitust nii eraisikutele kui ka ettevõtetele. Soovi korral saame korraldada nii firmasiseseid kui ka individuaalseid kursuseid. 2021. aasta sügisel pakub kolledž riikliku koolitustellimusena täiskasvanute täienduskoolituse TASUTA kursuseid väikese ja keskmise suurusega ettevõtete töötajatele, sh FIE-dele. Vaata lähemalt: https://www.taltech.ee/virumaa/tasuta-koolitused

2k

0

Jaga

Vastuvõtt TalTech Virumaa kolledžisse

INFO 2022/2023. ÕA VASTUVÕTU KOHTA AVALDATAKSE KOLLEDŽI KODULEHEL AASTA LÕPUS.

2021/2022. ÕA-L VASTUVÕTT TOIMUS JÄRGMISTEL TINGIMUSTEL (allpool). SAMAS ON VÕIMALIK TUTVUDA VIRTUAALSETE KOHTUMISTEGA.

VIRTUAALSED INFOTUNNID
21. aprillil kell 18 Äriinfotehnoloogia magistriõppe virtuaalne infoõhtu:  tutvustame magistriõppekava, sh sisseastumistingimusi; sõna saab tänane magistrant; valdkonna spetsialistide vajadusest räägivad Eesti Energia ja Viru Keemia Grupi esindajad.
VAATA KORDUST: ÄRIINFOTEHNOLOOGIA INFOÕHTU

27. aprillil kell 15 Virtuaalne kohtumine Virumaa kolledžiga: tutvustame kõiki erialasid,teeme põnevaid katseid, teeme kolledžis videotuuri,saab esitada küsimusi.
Link infotunnile: VIRTUAALNE KOHTUMINE KOLLEDŽIGA

ETTEVALMISTUSKURSUSED
ETTEVALMISTUSKURSUSED KOLLEDŽIS ÕPPIMISEKS

 • Eesti keele ettevalmistav e-kursus 05.04-28.05. Kohtumised onlines toimuvad igal teisipäeval alates 06.04, kell 17.00-18.30. Kursust viivad läbi Ingrid Prees ja Valentina Limonova.
 • Matemaatika täiendusõppe e-kursus 08.04-27.05. Kohtumised onlines toimuvad igal neljapäeval alates 08.04, kell 17.00-18.00. Kursust viivad läbi Maarika Virkunen ja Monika Jänis.

VASTUVÕTT 2021/2022. ÕPPEAASTAKS
Avaldus tuleb esitada sisseastujate infosüsteemis SAIS (www.sais.ee). 

 • Sisseastumisel saab esitada kaks avaldust.
 • Rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimine käib keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni alusel. Kui avaldust esitades riiklikest registritest vastava haridusastme kohta infot ei ole (näiteks kool lõpetatud enne 2004. a), tuleb originaaldokument toimetada ülikooli kohapeale vastuvõtuperioodi jooksul.
 • Avaldust esitades pead kohe valima ka õppekoormuse.
 • Päeva- ja sessioonõppesse kandideerimine toimub samadel alustel ja samas pingereas. Avaldusele saab märkida, millises vormis soovite õpinguid alustada.
 • Vastuvõtt toimub vastavalt konkursi tingimustele õppekavati moodustatud paremusjärjestuse alusel.
 • Vastuvõtt on lävendipõhine. See tähendab seda, et lävendi ületanud kandidaat on täitnud õppekoha saamiseks nõutava tulemuse ja võetakse vastu.
 • Õppekoha pakkumine ja õppima tuleku kinnitamine toimub jooksvalt, kui avaldus on korras ja katsed positiivsele tulemusele sooritatud. Õppima tuleku kinnitamine lõppeb 15. juulil.

KANDIDEERIMISEKS NÕUTAVAD DOKUMENDID

 •     avaldus;
 • haridust tõendava dokumendi originaal(id) ja koopia(d)
 • pass või isikutunnistus või elamisloakaart;
 • välisriigis keskhariduse omandanud isikutel Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang ja soovitus.

NB! Sisseastuja, kes on keskkooli/gümnaasiumi lõpetanud peale 2004. aastat, vajab eesti.ee portaalist riigieksamite tulemuste päringu tegemiseks ID-kaardi paroole.

NBB! Isikud, kelle keskhariduse jt andmeid ei ole riiklikus haridusregistris, peavad isiklikult tooma originaaldokumendid vastuvõtukomisjoni. Avaldus tuleb ka sel juhul sisestada SAIS-i kaudu kas eelnevalt kodus või kohapeal vastuvõtukomisjonis. Selleks kindlasti tuleb võta kaasa ID-kaart ja paroolid, et saaks kohapeal SAIS-i sisse logida. Vastuvõtutöötaja täiendab esitatud dokumentide põhjal eeltäidetud avaldust. Nimetatud dokumente ei lisata kui avaldus kandideerimiseks on esitatud SAIS-i kaudu ning kandideerimiseks vajalikud tingimused on täidetud ja andmed vastavatest registritest kättesaadavad.


Eesti Töötukassa toetab nii tööotsijate kui töötavate inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses. Uuri: tasemeõppes osalemise toetus


RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE
MAGISTRIÕPE

LISAINFO
Katrin Kruut
KATRIN KRUUT
Taseme- ja täiendõppe peaspetsialist
+372 336-3933katrin.kruut@taltech.ee

Tasuta koolitused TalTech Virumaa kolledžis

 Meil on lai valik erinevaid koolitusi nii eesikeelseid kui ka venekeelseid.

Tutvu tasuta koolitustega siin

Meie tegemised videopildis

Vabad ametikohad TalTech Virumaa kolledžis

 Liitu meie toreda kollektiiviga!

Rohkem infot tööpakkumiste kohta leiad meie kodulehelt

TalTech Virumaa kolledž tööpakkumised

SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu