Viljandi Kutseõppekeskus

VIKK - kasvatame tulevikku

Miski pole maailmas põnevam kui teiste õpetamine. Õpetaja loob tulevase töötaja arusaama õpitavast ametist. Õpetajal ja igal kooli töötajal on võimalus anda oma panus õpilase kui tuleviku looja, maailma muutja arusaamadesse puhta, ökoloogiliselt terve ja tasakaalus elu loomisest. Meie, õpetajad ja õpilased üheskoos, loome tulevikku.

Millisena näed Sina oma tulevikku?

Kui Sa soovid ennast arendada ning saada juurde elus praktilisi oskusi, siis meie võime seda teed koos Sinuga käia. Meil on lai valik erialasid kaheksast erinevast õppevaldkonnast

18.-21. aprillil on meil avatud uste päevad.

Programmi ja töötubade kohta loe lisaks: https://vikk.ee/et/avatud_uksed_2022

1k

0

Jaga

Miks õppida just meie koolis?

  • Meilt saab praktilise väljaõppe, millega leiab hästitasustatud töö;
  • Õpilastel on võimalus osaleda ja paista silma kutsemeistrivõistlustel;
  • Osalemine erialastes projektides võimaldab luua kasulikke tutvusi ning arendada suhtlemis-, korraldamis- ja juhtimisoskusi;
  • Rahalised stipendiumid ja toetused;
  • Võimalus minna välispraktikale, olgu selleks siis Norra, Saksamaa või lausa Kanaari saared;
  • Hea tugivõrgustik: õpilast toetavad igapäevaselt grupijuhendaja, psühholoog, sotsiaalpedagoog, vajadusel viipekeele tõlk;
  • Meil on autokool, kus saab omandada B-, BE-, C-, CE- ja D-kategooria juhtimisõiguse.

Viljandi Kutseõppekeskus koolitajana

Meie õpilane on tegude inimene. Meie õpilane tahab ise midagi oma käte ja mõistuse abil luua. Meie kui kooli töötajate ülesanne on anda vajalikud kutseoskused, nii et uus meister astub enesekindlalt tööellu või juba kogemustega kutseline töötaja saab kaasaegsed erialateadmised pidevalt muutuvast töömaailmast. Õppijate arenemist oma ala tipptegijaks toetame hoolikalt valitud praktikabaasidega Eestis ja välismaal ning kutsemeistrivõistlustel osalemisega.

VIKKi õpilane on hoitud. Oma muredega saab ta alati pöörduda grupijuhendaja, psühholoogi või sotsiaalpedagoogi poole. Kooli tugisüsteemi täiendab toetuste andmine heade õppetulemuste eest, majanduslike raskuste korral ning vajalike töövahendite soetamisel. Tegude inimene saab ennast teostada lisaks erialastele õpingutele ka õppetöövälistes tegevustes - osaleda kooli juhtimises läbi õpilasesinduse töö, osaleda projektides, korraldada kooli sündmusi, võtta osa huviringide tegevusest.

Viljandi Kutseõppekeskus tööandjana

Hea töötaja elab tasakaalus elu. Töö peab motiveerima, pakkuma eneseteostust ja eduelamusi. Kuid sama oluline on inimese vaba aeg, mil ta kogub uut energiat. Et aeg on tõesti inimese suurim vara, väärtustame oma töötajate aega. Töötamine toimub tööajal ning oodatust suurem tööpanus tasustatakse.

Hea tööandja toetab oma töötajaid tööülesannete täitmisel. Meil toimuvad igal nädalal metoodikahommikud. Samuti pakume oma kollektiivi liikmetele täiendkoolitusi, mis võimaldavad tööülesandeid kiiremini ja paremini täita. Lisaks erialaspetsiifilistele teadmistele oleme üheskoos saanud parimatelt koolitajatelt oskusi aja planeerimise, viha valitsemise, oma hääleaparaadi kasutamise, enesekehtestamise jpm osas.

Töötajatele võimaldame painduvat töögraafikut ning lisasoodustusena oleme kehtestanud töötajatele tervislike ning mõjuvate põhjuste puhul kuus vaba päeva aastas.

Viljandi Kutseõppekeskusest

Viljandi Kutseõppekeskus ehk VIKK on kutsekool, mis asub 7 km Viljandist Tartu poole Vana-Võidus. Koolis õpib erinevates valdkondades 800 õppijat: informaatika, autondus, ehitus, hoonete tehnosüsteemid, elekter, kokandus, keevitus, puhastusteenindus, mööblivalmistus, restaureerimine. Õppimist saab valida 35 erineval erialal. Meie koolis saavad õppida kõik - uusi erialaseid kompetentse saavad oma tasemele vastavalt omandada nii põhihariduseta kui kõrgharidusega inimesed.

Uute kutsemeistrite väljaõpetamise nimel töötab igapäevaselt rohkem kui 90 koolitöötajat. Oma õpetajate ja tugispetsialistidega tagame kaasaegsetes praktikabaasides õppijatele vajalikud kutseoskused ja riiklikele nõuetele vastava üldkeskhariduse. Õppijate arengu toetamiseks teeme koostööd paljude praktikaettevõtetega ning teiste kutsekoolidega nii Eestis kui ka üle maailma.

SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu