/

Hoolekandeteenused AS

Toetame oma töötajaid, kes soovivad suuremat eneseteostust! Pakume oma töötajatele võimalusi osaleda erinevates töögruppides ja arendusprojektides. Julgustame oma töötajate initsiatiivi ja ettevõtlikkust uute lahenduste leidmiseks, juurutamiseks ja seeläbi oma töö rikastamiseks.

Meie töökeskkond on kaasaegne, klienditöö vajadustele vastav. Ametikohtadel, kus see on võimalik, kasutame mobiilse- ja kaugtöö võimalusi. Hoiame oma töötajaid iganädalase uudiskirja kaudu kursis ettevõtte olulisemate arengute ja töötulemustega ning jagame oma töötajate edulugusid.

Propageerime ja toetame tervislikke eluviise (spordiüritustel osalemine, tervisekontrollid, tervisekulude hüvitamine ja terviseteadlikkuse kasvatamine). Väärtustame ka töötajate perekondlikku elu. Toetame ja märkame töötajaid nende elu olulistel sündmustel (lapse sünd, lapse 1. klassi minek) ja tähistame ühiselt tähtpäevi (sünnipäevad, tööjuubelid). Üle-ettevõtteliselt kohtume kahel korral aastas - suvepäevadel ja aastalõpupeol, kus veedame koos peredega harivalt ning lõbusalt aega.

3k

0

Jaga

Pakkumised

Meie tegemistest

AS Hoolekandeteenused on riigile kuuluv äriühing, mis tegutseb üle kogu Eesti pea kõigis maakondades, pakkudes hoolekandeteenuseid enam kui 2200-le kliendile ning tööd ligi 1000-le töötajale.

Meie teenuseportfelli moodustavad erihoolekandeteenused psüühiliste erivajadustega täiskasvanutele ja lastele ning üldhooldusteenus eakatele. Psüühiliste erivajadustega inimeste all peetakse silmas inimesi, kellel on psühhootiline häire, vaimupuue või orgaaniline psüühikahäire (näiteks dementsus). Erivajadustega inimeste koguhulgaks Eestis hinnatakse 7000-8000 inimest. See hõlmab nii neid, kes vajavad ööpäevaringset teenust kui ka võrdlemisi iseseisvaid töövõimelisi inimesi, kes vajavad vaid toetavaid teenuseid. Vastavalt Sotsiaalministeeriumi prognoosidele suureneb teenuste maht tulevikus seni koduse hoolduse all olevate inimeste arvelt.

Alates 22.04.2013 osutame lisaks varjupaigataotlejate majutuskeskuse teenust. Vastavalt Sotsiaalministeeriumiga sõlmitud halduslepingule on meie ülesandeks varjupaigataotlejate majutuskeskuse teenuse korraldamine, varjupaika taotlevate saatjata alaealiste majutuskeskuse teenuse korraldamine ja rahvusvahelise kaitse saajate abistamine esmase elamisloa saamise järgselt. Nendest teenustest loe lähemalt siit

Vaata rohkem

Ajutised töökohad

Eesti Töötukassa on loonud võimaluse ajutiste töökohtade vahendamiseks, et viia kokku tööandjad, kes hetkel vajavad abikäsi, tööotsijatega, kes momendil ei saa oma põhitöökohal tööd teha või kellel praegusel hetkel töökoht puudub. Tööd pakuvad ettevõtted, kes praegust olukorda silmas pidades vajavad ajutiselt lisatööjõudu. Online-messi formaat pakub võimalust vahetult tööandjatel ning...

Vaata rohkem
Tööandjad

Tööandjate saali oleme kokku kogunud kõikide Töö-ja Karjäärimessil osalevate tööandjate informatsiooni koos kontaktandmete ja tööpakkumistega. Tööandjate ning nende poolt pakutavate töökohtade valik on väga lai, millest tulenevalt on suhteliselt tõenäoline, et siit võid leida oma uue tööandja kontaktid ning unistuste töö.

Kõikide tööandjate ja nende poolt pakutavate ametikohtadega on...

Vaata rohkem

SOOVITUSED

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu