/

Kursused ja maht

Turvatöötaja täienduskoolitus - 16 ak.t
Keeruliste suhtlusolukordade lahendamine - 16 ak.t
Jõu ja erivahendi kasutamine - 16 ak.t
Esmaabi - 16 ak.t
Turvasüsteemide kasutamise praktikum - 8 ak.t
LPS (läbipääsusüsteemid) infoseminar - 8 ak.t
VS (valvesüsteemid) infoseminar - 8 ak.t
VVS (videovalvesüsteemid) infoseminar - 8 ak.t
ATS (automaatsed tulekahjusüsteemid) infoseminar - 8 ak.t
TS (tuleohutuse süsteemid) infoseminar - 8 ak.t

ROHKEM

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest.