Tähistamaks Eesti Vabariigi 100. ja meie 25. juubeliaastat, korraldame ETEL traditsioonilise Turvakonverentsi sellel aastal tavapärasest suuremas mahus ja laiemale sihtgrupile. Maailm meie ümber on järjest kiiremas muutumises ning vastastikune mõistmine ja koostöövõime on muutunud täna üheks olulisemaks teguriks nii majandustegevuses, kui ka ühiskonna jätkusuutlikus toimimises tervikuna.

Ainult ühiselt suudame luua hoitud ja kaitstud elukeskkonda ja me ei saa kõrvale vaadata kohaliku kogukondliku tasandi järjest suurenevast osast selles. Kui taasiseseisvumisel loobus Eesti Vabariik kiiresti turvalisuse tagamise monopoli rollist ja tekkisid esimesed turvaettevõtjad, siis andis tooni jõuline kuvand turvamehest, kelle taust pärines reeglina kokkutõmbuvast riiklikust jõustruktuurist.

Täna oleme olukorras, kus erasektori suurem kaasamine korrakaitseliste tegevuste toetamiseks on takerdunud õigusruumi arengusse – ootame uut Turvaseadust, mis vastaks rohkem uue keskkonna vajadustele.

Tänasel päeval on turvalise elukeskkonna loomine äritegevusena selgelt seotud teenuse pakkumisega seal, kus on inimesed, kes selliseid teenuseid vajavad. Järjest enam on kandev roll turvalise elukeskkonna loomisel, selleks sisendi andmisel ja vajadusel järelevalve teostamisel kohaliku omavalituse töötasandil. Kas me oleme selliseks põhimõtteliseks muutuseks riigireformi vaates valmis? Konverentsi arutelupaneelis ja töötubades keskendume muuhulgas maakondlike turvalisuse nõukogude väljakutsetele, mida selline muutus kaasa toob.

Meid kõiki puudutavad globaalsed muudatused elukeskkonnas. Rahvastiku vananemine ja ümberpaiknemine, nutiseadmed ja jagamismajandus, andmete ja privaatsuse kaitse, kutsekvalifikatsiooni raamistik ja töötajatele vajalike pädevuste andmine – lisaks ettekannetele on töötubade käigus võimalik konverentsil osalejatel nendel teemadel ise kaasa rääkida.

Nagu igal aastal avaldame konverentsi käigus vastvalminud turvaturu analüüsi ja tunnustame parimaid valdkonna töötajaid ning eeskujulikke turvalahendusi.

ME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest.