Proxion Estonia OÜ

Raudteevaldkonna konsultatsiooni, koolituse ja projekteerimisteenused

Värbame praegu esimesi tiimiliikmeid Tallinnasse äsja loodud harukontorisse, mis asub Teaduspark Tehnopolis. Meiega tunned ennast just õiges seltskonnas, kui soovid sukelduda kaasahaaravatesse, raudteemaailmas hetkel aktuaalsetesse tehnilistesse teemadesse nagu näiteks ERTMS-tehnoloogia.

Pakume ka võimaluse liituda meiega paindlikel tingimustel, kui soovid teha meie juures oma lõputöö. Nii viid oma õpingud lõpule ja alustad professionaalset arengut meie juures, saades hands-on kogemuse rahvusvahelistes raudteeprojektides.

Tule meile kujundama Euroopa raudteetehnoloogiate maastikku!

Jäta meile oma kontaktid ja võtame Sinuga peatselt ühendust!

Kontaktivorm

4k

4

Jaga

Pakkumised

Proxion raudteetaristu tehnoloogilise arengu kaardil

Proxion:

Ei jõudnud seminaril õigeks ajaks arvuti taha, et jälgida meie ettekannet teemal "Proxion raudteetaristu tehnoloogilise arengu kaardil" Võti Tulevikku seminaril?

Pole probleemi!

Tegime ettekande järelvaadatavaks, selleks, et saaksid seda endale sovival ajal järgi vaadata. :)

Proxion Estonia OÜ-st lähemalt

Aastal 2005 asutatud Proxioni Grupp pakub raudteetaristute planeerimise, projekteerimise, projektide elluviimise, koolituse ning digitaliseerimise teenuseid.

Proxion Estonia OÜ on Soome ettevõtte tütarfirma Eestis ning oleme alustanud tegevusega käesoleval aastal. Lisaks meie värskelt asutatud Tallinna kontorile Teaduspargis Tehnopol on Proxion esindatud Soomes kuue kontoriga.

Oleme pühendunud raudteetranspordi ohutuse, kasutatavuse ja tõrgeteta toimimise arendamisele ning soovime oma tegevusega kasvatada raudteetaristute efektiivsust. 

Oleme Soomes tuntud raudteevaldkonna koolitusteenuste pakkujana ning suundume sama kontseptsiooniga ka peatselt Eesti turule. Viime läbi raudtee infrastruktuuri rööbastee, kontaktvõrgu, telekommunikatsiooni ja turvangusüsteemide valdkonna oskuspersonali koolitusi.

Kasvatame ettevõttes raudteevaldkonna eksperte, kes on kursis viimaste trendidega raudtee liikluse turvalisust tagavate tehnoloogiate arengus. Toetame infrastruktuuride haldajaid suurte investeerimisprojektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning meie klientideks on nii raudteetaristu haldajad, taristu ehitamisega tegelevad ettevõtted kui ka raudteeautomaatika tootjad üle Euroopa.
 

Proxioni tutvustusvideo

Väike ülevaade meie tegemistest.

Vaata ja Sa saad teada kes me oleme.

Autonoomne rong

Maanteel toimuva veonduse eeliseks on paindlikkus ja võime manööverdada koorem sihtkohta ka kitsastes oludes. Samas aga maanteetranspordi puuduseks on suhteliselt madalad veomahud ühe veoki kohta. Klassikaliselt veoautode abil ja vähehaaval suurte mahtude teisaldamine eeldab tööstuspiirkondades suurt liiklustihedust. Kõrge liiklustihedus aga lisab keskkonda paisatavate heitmete määra ning tõstab ka liiklusõnnetuste tõenäosust. Üha karmistuvad keskkonna- ning ohutusnõuded sunnivad mõtlema tööstuslogistika alternatiividele. 

Proxion on käivitanud autonoomse rongi projekti ja kaasanud arendusse mitmeid partnereid sh Soome riikliku tehnilise uurimisasutuse. Autonoomse rongi arendusprojekti eesmärgiks on luua loodussõbralik, turvaline ning majanduslikult konkurentsivõimeline transpordilahendus tööstuspiirkondadesse lähilogistika vajaduste katteks.

DUOLIFE

Duolife projekti eesmärk on arendada ja piloteerida süsinikuneutraalset logistikaahelat, mis ühendab lähipiirkondi linnaga ning täiendab linna transportivõrgustikku, kasutades osaliselt olemasolevat raudteetaristut. Piltlikult võib öelda, et tramm sõidab lõiguti trammiteel ja siis taas avalikul raudteel. Keskkonnasõbralike ning mugavate ja kaasaegsete transpordilahenduste abil paraneb kesklinnale lisaks ka äärelinna piirkondade elujõulisus ning atraktiivsus.

Euroopas on raudtee ja trammiteede ühendamine olnud trendiks juba pikemat aega ning näiteks Saksamaal Karlsruhes on selline taristu toiminud juba aastast 1992 alates.

Proxion on viinud läbi mitmeid uurimusi üle Soome, et leida optimaalseid transpordilahendusi raudtee ning trammitee kombineeritud kasutamiseks.

DIGIRATA

Digirata ehk otsetõlkes digitaalne raudtee on uus kontseptuaalne lähenemine raudteetaristu moderniseerimisele. Taustal on vajadus välja vahetada elukaare lõppu jõudnud vanad rongiliikluse juhtimise tehnoloogiad.

Digirata projektis on viidud läbi põhjalik tehnoloogiate analüüs ning jõutud järeldusele, et tuleviku digitaristu seisukohalt on parim valik võtta kasutusele raadiojuhtimisele põhinevad ERTMS-tehnoloogiad. Valitud tehnoloogias toimub taristu ja veeremi vaheline katkematu kommunikatsioon üle raadioside ning üheks alternatiivseks andmeedastuslahenduseks on 5G raadioside. Soome soovib siin olla Euroopa suunanäitaja ja võtta 5G tehnoloogia mastaapselt kasutusele rongiliikluse juhtimisel.

Proxion osaleb ERTMS-ekspertide tiimiga Digirata projektis ning meie tarkvaraarendajate oluline roll seisneb uute tehnoloogiate rajamise planeerimises. Luuakse aluspõhimõtteid liiklusjuhtimisega seotud andmesidele, millised nõuded kehtivad rongiliikluses kasutatavale automaatikale ning milliseid tehnoloogiaid raudteeliikluses võib kasutada.  

 

DIGITEENUSED

Täname eilsel videoseminaril osalejaid aktiivse kaasamõtlemise ning nutikate küsimuste eest. Lubasime täpsustada Proxioni rolli digitaalteenuste osas ühe täiendava artikliga ja siit see tuleb :)

Kaasaegse raudteetaristu majandamisel ohutuse, töökindluse ja kuluefektiivsuse üheks oluliseks alussambaks on ennetav hooldus (eng. predictive maintenance). Mida paremini on taristu jätkuvas seires (eng monitoring) ning suudetakse hooldusressursse vajaduspõhiselt planeerida, seda kõrgem on taristu ohutus ja kasutatavuse aste.

Eelmise sajandi metoodika hoolduse planeerimisel põhines eelkõige inimressursimahukatel hooldusgraafikujärgsetel protsessidel. Raske oli saada tervikülevaadet taristu seisukorrast, kuna puudusid üheselt tõlgendatavad andmed ja suurandmetel põhinevad visualiseerimise võimalused.

Proxion panustab jätkuvalt andmeanalüüsile ning andmetest saadava lisandväärtuse rakendamisele. Näiteks kasutame rööbastee mõõtevagunite EMMA, ELLI ja MEERI andmeid taristu seisukorra visualiseerimiseks (vt pilt vas. ülal ja link), et taristuvaldajal oleks lihtsam investeeringuid planeerida. Saame erinevate mõõtetulemuste võrdlusest ülevaate, et kui kiiresti konkreetse raudteelõigu seisukord ajas muutub.

Suurandmete analüüsi ja visualiseerimise kaudu leiame ka enim koormatud raudteelõigud (vt pilt vas. all).

Analüüsime Proxioni arendusprojektis Vainikkala jaamas suurandmeid, mis näitavad pöörangute ja raudteelõikude kasutamise astet. Näiteks on kõrvalteede pööranguid, mille kasutamine on madal ning taas peateede pööranguid, mille kasutamine on oluliselt sagedasem. Kasutussagedusele põhinevalt saab ka hoolduse sagedust ning hoolduse sisu vajaduspõhiselt planeerida.

Vaata rohkem

Seminarid ja töötoad

Virtuaalne töö- ja karjäärimessi videoülekannete ja seminaride saal. Nagu ka varasemalt on esindatud rohkelt arvamusliidreid ja huvitavaid esinejaid. 

3.-4. märtsil toimuvad informatiivsed ning kaasahaaravad seminarid, mis on korraldatud messil osalevate ettevõtete poolt. 

Leia tänu karjääriüritusele enda uus töö- või praktikakoht just Eesti suurimate ettevõtete ridades!

Vaata rohkem
Tutvu tööandjatega

Siin saalis on sul võimalus tutvuda kõikide tööandjatega, kes on Võti Tulevikku ürituse raames omale hetkel värsket tööjõudu otsimas. Lisaks tööpakkumistele on võimalik tutvuda ka tööandjate praktikavõimalustega. Olles suhelnud paljude tööandjatega võime saladuskatte all öelda, et paljud tööandjad on valmis peale tulemusliku praktika läbimist üliõpilastega ka töösuhte looma! Mis oleks...

Vaata rohkem
WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu