Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ

Sinu uued võimalused!

Mis on Johannes Mihkelsoni Keskus?
Johannes Mihkelson (1907 – 1992) oli eestlasest pagulane, ametiühinguaktivist ja sotsiaaldemokraat, kes pärast II maailmasõda sai pagulaseks Rootsis. Ta hoidis elus sotsiaaldemokraatide Välis-Eesti koondist ning samuti ideed iseseisvast Eestist. Samuti oli Mihkelsoni ideeks luua ülemaailmne pagulaste ametiühing, mis seisaks rahvusvaheliselt pagulaste õiguste ja töötamisvõimaluste eest. Pärast Eesti iseseisvumist ja Johannes Mihkelsoni surma loodi Tartus 1993. aastal Johannes Mihkelsoni Keskus (JMK).

592

0

SHARE

Johannes Mihkelsoni Center offers help

Tööotsijale

Tööotsijate koolituse ehk töökeskuste suunal on välja arendatud kvaliteetsed teenused, koolitusmetoodika töötab praktikas hästi ning koolitatud tugiisikute võrgustik tegutseb edukalt. Keskus on sageli saanud tunnustust tööotsijatelt endilt, kes hindavad meie koolituse kvaliteeti väga kõrgelt. Üldiselt tööotsijate aitamise ja koolitamise valdkonnas tegutsevate organisatsioonide seas meie keskust teatakse ning tunnustatakse. Ka väljatöötatud metoodika mõjub usaldusväärselt.

Loe rohkem

Kolmandate riikide kodanikele

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus pakub rahvusvahelise kaitse saanud inimestele tugiisikuteenust. Kuidas abistab tugiisik antud sihtgruppi? Kuna Eestis on kultuurilised kogukonnad väga väikesed ning mitmel etnilisel grupil (kelle hulgast pagulasi tuleb) need Eestis üldse puuduvad, siis on siia saabunud pagulased tihti isoleeritud ühiskonnast. Neil puudub tavaliselt eesti- ja vene keele oskus, nad kannatavad kultuurišoki käes, neil on vähe teadmisi Euroopa ühiskonnas juurdunud kommete kohta. Tugiisik on pagulasele tihti ainukeseks Eesti-poolseks kontaktpunktiks.

Loe rohkem

Vanglast vabanenule

Taasühiskonnastamise olemuseks on kinnipidamisasutustest vabanevate inimeste ühiskonda tagasipöördumise hõlbustamine, õiguskuulekuse ja toimetulekuvõime suurendamine ning korduvkuritegevuse vähendamine.

Loe rohkem

Noorele

Tööotsingu- ja sotsiaalsete oskuste koolitus, välja arendatud kvaliteetsed tugiteenused ja koolitatud tugiisikute võrgustik toetavad mittetöötavate ja mitteõppivate noorte hõivesse toomist.

Loe rohkem

More Expo showcases

Karjäärinurk

Tunned, et oled oma karjäärivalikute ristteel? Oleme Sulle toeks, et saaksid teha enesekindlaid karjäärivalikuid. Eesti Töötukassa karjääriteenuste kasutamisel ei ole piiranguid ning need on tasuta igaühele. 

Karjääriteenused on mõeldud kõikidele soovijatele: õpilastele, noortele, tööotsijatele, töötajatele, lapsevanematele, pensioniealistele.

Pakume kõiki oma karjääriteenuseid...

Enter
Employers

Hea noor tööotsija!

Tööandjate saalis saad tutvuda kõikide tööandjatega, kes pakuvad noortele võimalusi töötamiseks. Kui oled alaealine, siis vaata hoolikalt, kas tööpakkumine sobib ka sulle.

Kuidas leida sobiv töökuulutus ja kandideerida? Messi ajal tööandjate info kõigile nähtav ja messi külastaja ei pea ennast tööpakkumiste nägemiseks registreerima. Võta aega, et rahulikult tutvuda...

Enter

WE RECOMMEND

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above