Malev

Malev on noortele suunatud noorsootöö formaat. Olemuselt sarnane suvelaagriga, millele lisatud töötegemine. Esineb erinevaid nimekujusid – õpilasmalev, noortemalev, töömalev jms. Malev on küll suunatud noortele (7-26 aastased), aga tingituna alaealiste töötamise seadusandlusest Eestis, siis enamasti on malevas osalejad vanusevahemikus 13-19 eluaastat ja malevad toimuvad suvisel koolivaheajal.
Haridus- ja Noorteamet Koordineerib malevate korraldamisega seotud tegevust. Maleva korraldamise peamine eesmärk on noorte konkurentsivõime kasvatamine tööturul, pakkudes selleks esmase töökogemuse saamise võimalust.

Malevas osalemise kaudu on noorel võimalik:

  • saada esimene lepinguline töökogemus;
  • tutvuda tööseadusandluse ja –ohutusega;
  • osaleda tööhõivevaldkonnaga seotud karjääri- ja infoüritustel
  • külastada piirkondlikke ettevõtteid ja organisatsioone;
  • sisustada oma vaba aega ennast arendavate tegevustega.

Malevakorraldaja
Oma piirkonnas (enamasti linn või vald) on malevarühma(de) ellukutsuja ja organiseerija tavaliselt mõni kohalik noortele suunatud organisatsioon või asutus (nt MTÜ, noortekeskus) või kohalik(ud) ametnik(ud). Oma piirkonnas toimuvasse malevasse kandideerimise kohta ja muud täiendavat infot uuri kohalikust omavalitsusest.

Küsimuste korral võid ühendust võtta ka 
Kerli Kängsepp
Haridus- ja Noorteamet
Peaekspert
5885 3624
Kerli.kangsepp@harno.ee

3k

0

SHARE

Maleva elu

More Expo showcases

Karjäärinurk

Tunned, et oled oma karjäärivalikute ristteel? Oleme Sulle toeks, et saaksid teha enesekindlaid karjäärivalikuid. Eesti Töötukassa karjääriteenuste kasutamisel ei ole piiranguid ning need on tasuta igaühele. 

Karjääriteenused on mõeldud kõikidele soovijatele: õpilastele, noortele, tööotsijatele, töötajatele, lapsevanematele, pensioniealistele.

Pakume kõiki oma karjääriteenuseid...

Enter
Employers

Hea noor tööotsija!

Tööandjate saalis saad tutvuda kõikide tööandjatega, kes pakuvad noortele võimalusi töötamiseks. Kui oled alaealine, siis vaata hoolikalt, kas tööpakkumine sobib ka sulle.

Kuidas leida sobiv töökuulutus ja kandideerida? Messi ajal tööandjate info kõigile nähtav ja messi külastaja ei pea ennast tööpakkumiste nägemiseks registreerima. Võta aega, et rahulikult tutvuda...

Enter

WE RECOMMEND

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above or leave us a quick Facebook message using the button below.