Taristud

URETEK’i lahendusi on kogu maailmas edukalt väga erinevatel taristuvundamentide remonditöödel, sealhulgas raudteede, lennujaamade, maanteede ja sadamate remontimisel kasutatud. Meil on ulatuslikud kogemused avaliku sektori projektidega. URETEK pakub olulisi eeliseid sellistele taristutele, mida ei saa tööde ajaks sulgeda – maanteedele, maandumisradadele, raudteedele. URETEK’i kiired ja mittehäirivad meetodid on end seal ideaalsete lahendustena tõestanud.

Vaata lisaks!

40k

0

ПОДЕЛИТЬСЯ

Sõiduteed ja sillad

Uretek stabiliseerib, tõstab ja loodib uuesti vajunud ja ebastabiilseid teepindu ja elastseid katendeid, tehes seda kiiresti, kulusäästlikult ja ilma klienti kuigivõrd häirimata.

  • Suuri maanteid, sillaotste plaate, linnatänavaid ja sõiduteid saab kiiremini ja kulusäästlikumalt remontida kui katendit lõhkudes ja uuesti paigaldades.
  • Ureteki meetod teede tõstmiseks on kiire ning ei vaja kaevetöid.
  • Töid saab teostada ühel sõidurajal korraga ja vajadusel öösel.
  • Remonditud ala on kohe liikluseks valmis.
  • Ka elastseid katendeid saab lihtsasti ja ilma liiklust kuigivõrd häirimata stabiliseerida. Elastsed katendid saab uuesti loodi tõsta.

Vaata lisaks!

Raudteed

Uretek hoiab raudteerööbaste, -platvormide, -manöövriplatside ja -sildade remontimisel kokku aega ja raha ning seda ilma taristu tööd kuigivõrd häirimata. Uretek’i polümeeride sissepritse toetab ja loodib uuesti liikuvaid ja vajunud kõvakattega alasid, rööpaid, platvorme, rongikaalusid ja hooneid.

Ei ole vaja mingeid kaevetöid, pole tolmu, segadust ega vett ja rongiliiklus ei saa kuigivõrd häiritud. Suuri alasid saab korraga töödelda ning vajadusel saab töid teostada öösel, mis vähendab veelgi vajadust raudteelõiku liikluseks sulgeda (see on raudtee käitajatele oluline tegur). Töö on kiire, enamik projekte jõuavad ühe või kahe päevaga lõpule ning ala on kohe pärast töötlust liikluseks valmis.

Vaata lisaks!

Sadamad

URETEK aitab Teil lihtsasti tõsta, uuesti loodida ja toestada meresadamaid, kaiäärseid rajatisi, kraanarööpaid, sadamaterminalide teid ja sõiduteid jms. Korrigeerida saab ka kaisid, muule ja kalatõkkeid. Aastatepikkuse erosiooni tõttu võivad muulid, tammid, kalatõkked ja tiigid korrigeerimist vajada. URETEK täidab tekkinud tühimikud kiiresti, ja kulusäästlikult ning taastab rajatiste konstruktsioonilise tugevuse. URETEK kasutab protsesse, mille tulemuseks on pikaajaline tugi, mis ühtlasi tihendab pinnast ja tõstab selle kandevõimet. Kõik vajaminevad seadmed ja materjalid mahuvad ühte veokisse ja töid teostatakse ühes alas korraga. Korrigeeritud alasid saab kasutada juba 30 minutit pärast seda, kui spetsialistide meeskond seal lõpetab.

Vaata lähemalt!

Lennujaamad

Ureteki tööde hulka kuuluvad ka maandumisradade, ruleerimisteede, angaaripõrandate ja lennujaamahoonete stabiliseerimine ja uuesti loodimine. Ureteki meetod alusplaadi tõstmiseks on kulusäästlikum ja palju vähem häiriv kui plaadi asendamine – asendamisel peaks ala mitmeks päevaks sulgema. Siin on väga suureks eeliseks Ureteki remonditööde kiirus ja sellest tulenevad väiksemad kulud ja häiritused. Ureteki poolt remonditavad kohad on vaid mõni tund kasutusest väljas. Töid teostatakse ühes kohas korraga ja öösel või muudel vähese aktiivsusega aegadel. Pärast sissepritset saavutavad Ureteki materjalid vähem kui 15 minutiga peaaegu täieliku kandevõime, nii et lennujaama töö saab kohe jätkuda. Ureteki lahendus vajumise vastu on kauakestev lahendus.

Vaata lisaks!

Pекомендуем Pекомендуем

Мы готовы ответить на ваши вопросы!

Выберите один из значков сверху или оставьте нам быстрое сообщение Facebook, используя кнопку ниже.