1 Time Timer

Time Timer

Kui soovite, et lapsed õpiksid aega tajuma ja Teil oleks kergem nendega erinevates situatsioonides toime tulla, siis soovitame katsetada uudset visuaalset taimerit Time Timer, mida võib kasutada kodus, lasteaias või koolis.

Time Timer töötab munakella põhimõttel. Kuid erinevalt munakellast töötab ajataimer vaikselt ja aja kulg on nii lapsele kui Teile silmaga näha – punane ala väheneb sihverplaadil järk-järgult. Soovi korral võib kasutaja lisada määratud aja lõppemist tähistava helimärguande või reguleerida selle tugevust olenevalt mudelist.

Aega saab taimeril määrata 1-60 minutini (lükates sõrmega punast ala soovitud minutite arvu peale). Time Timer töötab ühe AA patareiga (mille peate ise juurde ostma) ja on kohe kasutamiseks valmis (eraldi sisselülitamisnuppu pole).

KÕIK TAIMERID ON ÕRNAD! NEID EI TOHI LASTA MAHA KUKKUDA EGA MUUL MOEL MEHHAANILISELT VIGASTADA!

9804

0

Jaga

Lasteaias või kodus

Lasteaias või kodus

Lasteaias või kodus saab Time Timeriga näidata ja õpetada lapsele aja edasi liikumist ja seda, kui palju aega kulub mingiks tegevuseks – laps õpib kannatlikkust ja ootamist.
Lapsevanem saab kodus „doseerida“ lapse jaoks nt mänguaega, muinasjutu ettelugemisaega, arvutiaega, kodusele õppimisele, pilli harjutamisele jne kuluvat aega – võimalusi on palju!

Koolis

Koolis

Koolis

Koolis abistab Time Timer õpilasi nt rühmatöödes, mängude mängimisel või kontrolltööde sooritamisel – lapsel areneb sisemine ajataju ja seeläbi paraneb ka oma aja (õppimise ja vaba aja) planeerimise oskus.

Ärevatele või kärsitutele lastele

Ärevatele või kärsitutele lastele

Liiga ärevatele või kärsitutele lastele saab Time Timer’iga õpetada päeva rütmist ja päevakavast kinni pidama ning suunata lapsi etapiviisiliselt tegutsema – tänu sellele suureneb lapse sisemine turvatunne – iga tegevuse jaoks on oma aeg. Etteaimatavus muudab lapse rahulikumaks.

Time Timer on leidnud laialdast kasutust õpiraskustega, autistlike ja ATHga laste vaba aja ja õppetegevuste suunamisel, nt arvutiaja või raamatulugemisaja reguleerimisel.

Time Timer PLUS

Lisaks kolmele tavalisele taimerile saate meilt soetada ka Time Timer PLUS'i, mis erineb oma liigikaaslastest selle poolest, et tal on:

  • käepide
  • kaetud sihverplaat
  • ajavahemiku määramise nupp asetseb sihverplaadi keskel
  • helimärguande tugevuse reguleerimise võimalused
  • saab asetada ainult lauale
  • valikuna klientidele saadaval kas klassikaline must või moekas valge mudel

Time Timer PLUS on kõikidest taimeritest kõige töökindlam ja kasutatav ka ettearvamatutes olukordades.

Lisainfo

+372 5558 9784
lv.glossus@gmail.com
www.timetimer.ee

Tule 29, Saue linn

Sarnased stendid

Vaata teisi messisaale

ROHKEM

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above or leave us a quick Facebook message using the button below.